Tag: Thông báo thay đổi bao bì sản phẩm Bổ Phế Kha Tử Tín Phong

Thông báo thay đổi bao bì sản phẩm Bổ Phế Kha Tử Tín Phong

Thông báo thay đổi bao bì sản phẩm Bổ phế Kha tử Tín Phong

Kính gửi: Quý khách hàng, Công ty Cổ phần Dược phẩm Tín Phong xin trân trọng cảm ơn sự ủng hộ của Quý khách hàng đối với các sản phẩm của Dược phẩm Tín Phong nói chung và bộ sản phẩm siro và viên ngậm Bổ Phế Kha Tử Tín Phong nói riêng trong suốt......