Tag: sản phẩm mới

sản phẩm mới

Tín Phong Pharma ra mắt sản phẩm mới năm 2024

Lễ ra mắt sản phẩm mới kết hợp chương trình đào tạo ba miền Bắc Trung Nam được diễn ra từ ngày 29/1 – 1/2/2024 với sự tham gia của Ban lãnh đạo, giảng viên từ phòng Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm và gần 200 CBNV phòng Kinh doanh. Các sản phẩm mới......