Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× HCG Pregnancy Test - TP TEST
1 x 15,000 VNĐ
15,000 VNĐ
Số lượng
15,000 VNĐ

Phiếu ưu đãi

Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thanh toán và giao hàng

Thông tin bổ sung

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
HCG Pregnancy Test - TP TEST  × 1 15,000 VNĐ
Tạm tính 15,000 VNĐ
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 45,000 VNĐ