Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Viên uống Tiêu Độc Tín Phong Thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên uống Tiêu Độc Tín Phong
1 x 145,000 VNĐ
145,000 VNĐ
Số lượng
145,000 VNĐ

Phiếu ưu đãi

Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thanh toán và giao hàng

Thông tin bổ sung

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên uống Tiêu Độc Tín Phong  × 1 145,000 VNĐ
Tạm tính 145,000 VNĐ
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 175,000 VNĐ