Tag: tuyen video editor

banner-4

tuyen video editor

Tuyển dụng Nhân viên quay dựng Video

Công ty cổ phần Dược phẩm Tín Phong tuyển dụng vị trí Nhân viên Quay dựng Video – Video Editor (Thu nhập từ 15-17 triệu)  Mô tả công việc – Phụ trách quay phim và biên tập video theo nội dung kịch bản có sẵn, phục vụ cho hoạt động truyền thông, giới thiệu sản......