Tag: tổng kết 2022

banner-4

tổng kết 2022

Dược phẩm Tín Phong tổ chức Lễ tổng kết và vinh danh khen thưởng năm 2022

Lễ tổng kết và vinh danh khen thưởng là một sự kiện thường niên của Dược phẩm Tín Phong. Đây là dịp để toàn thể CBNV Công ty nắm bắt được tình hình hoạt động trong năm, từ đó đưa ra mục tiêu và hướng đi trong năm mới. Ngoài ra, chương trình là cơ......