Tag: lễ ký kết

banner-4

lễ ký kết

Dược phẩm Tín Phong ký kết thành công hợp tác ứng dụng công nghệ và nguyên liệu với Epax.

Sau những thương lượng, đàm phán, trao đổi, Công ty Cổ phần Dược phẩm Tín Phong đã ký kết thành công hợp tác ứng dụng và nguyên liệu với tập đoàn sản xuất Omega-3 hàng đầu thế giới Epax Norway As. Dược phẩm Tín Phong ứng dụng nguồn nguyên liệu Omega-3 cao cấp từ Châu......